آمار

آمار و احتمال (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
834 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آمار و احتمال (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
817 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آمار و احتمال (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
807 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد