یوکاریوتی

آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد