بذرافشانی هوایی

کشیده شدن آب از بالا در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد