مدار RL موازی

آزمون مدار RL موازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RL موازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار R-L موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام بردار RL موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشریح مسایل مربوط به RL موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد