مدار سه فاز

مفاهیم کلی مدارات سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبات مختلف اتصال‌های ستاره و مثلث در مدارات سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفاهیم پس فاز و پیش فاز در مدارات سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد