باد

چگونگی تشکیل باد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی باد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
489 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جا به‌جایی میوه‌ها توسط باد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باد شدید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بادهای پر قدرت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
297 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از باد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد