فصل‌های سال

ماه‌های سال و فصل‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت فصل‌ها، ماه‌ها و تعداد روزها (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
204 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت فصل‌ها، ماه‌ها و تعداد روزها (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
203 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت فصل‌ها، ماه‌ها و تعداد روزها (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت فصل‌ها، ماه‌ها و تعداد روزها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه تابش خورشید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد