عبارت جبری

عبارات جبری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت جبری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جبر و معادله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
695 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت جبری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد