اعداد گویا

مسابقه اعداد گویا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد گویا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
225 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد حقیقی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد