رشته ساخت وتولید ونقشه کشی عمومی

تکنولوژی وکارگاه ریخته گری

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد