قرآن پیش دانشگاهی

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
17,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
24,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
18,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد