ریاضی دوم ابتدایی

آشنایی با خط و نقطه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خط و نقطه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
212 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و شمارش گوشه و ضلع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
227 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد سه رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ارزش پول و شمارش آن (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
220 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ارزش پول و شمارش آن (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
368 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ارزش پول و شمارش آن (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
235 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ارزش پول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جای‌گذاری اسم اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی به‌وسیله رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
351 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد