ریاضی دوم ابتدایی

شناخت اعداد (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
444 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
258 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
194 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد فارسی و دیجیتال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد فرد از روی الگو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد لاتین و دیجیتال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد لاتین و فارسی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
175 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد