انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نسبت و تناسب (3) 848 کیلو بایت SWF 3,981
نسبت و تناسب (2) 5,148 کیلو بایت SWF 2,705
نسبت و تناسب (1) 2,579 کیلو بایت SWF 2,719
مشخصات دایره 239 کیلو بایت SWF 1,951
مساحت دایره 77 کیلو بایت SWF 2,122
مرتب کردن اعداد اعشاری (2) 165 کیلو بایت SWF 1,796
مرتب کردن اعداد اعشاری (1) 314 کیلو بایت SWF 1,960
مراحل تقسیم اعشاری 154 کیلو بایت SWF 2,076
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 1,626
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 1,859
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 1,984
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 1,594
اختلاف ساعت 1,216 کیلو بایت SWF 1,499
محاسبه مساحت اشکال هندسی 202 کیلو بایت SWF 1,875
نمایش کسری با استفاده از نمودار 982 کیلو بایت SWF 1,603
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 1,651
مخرج مشترک 1,813 کیلو بایت SWF 2,334
خواندن اعداد مخلوط از روی محور اعداد 1,964 کیلو بایت SWF 1,634
معنی شعر 125 کیلو بایت SWF 2,642
معنی لغات 121 کیلو بایت SWF 2,060

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد