انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول، جلسه اول (4) 67 کیلو بایت SWF 519
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 520
درس ششم (lesson 6) 2,014 کیلو بایت SWF 520
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 520
درس چهارم (سؤال 1) 2,247 کیلو بایت SWF 520
سؤالات درس آزادگی (4) 83 کیلو بایت SWF 520
درس دوم (question 1) 69 کیلو بایت SWF 521
درس اول، جلسه اول (3) 194 کیلو بایت SWF 521
درس دوم (question 7) 895 کیلو بایت SWF 522
درس سوم (question 4) 185 کیلو بایت SWF 522
درس سوم (question 5) 77 کیلو بایت SWF 522
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 522
درس سوم (question 3) 55 کیلو بایت SWF 523
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 523
درس اول، جلسه اول (7) 187 کیلو بایت SWF 523
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 523
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 524
درس نهم (سؤال 1) 1,412 کیلو بایت SWF 524
ارمغان ایران 5,047 کیلو بایت SWF 524
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 524

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد