انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس راه نیک‌بختی (3) 74 کیلو بایت SWF 769
درس اول (question 7) 32 کیلو بایت SWF 770
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 770
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 770
درس چهارم (question 7) 2,262 کیلو بایت SWF 771
درس چهارم (سؤال 1) 2,247 کیلو بایت SWF 771
راه نیک‌بختی 2,399 کیلو بایت SWF 771
درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261 36 کیلو بایت SWF 771
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 771
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 772
درس نهم (سؤال 1) 1,412 کیلو بایت SWF 772
خوب جهان را ببین 4,668 کیلو بایت SWF 772
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 772
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 772
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 773
سؤالات درس شیر حق (2) 61 کیلو بایت SWF 773
درس اول، جلسه سوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 773
درس پنجم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 2-1 329 کیلو بایت SWF 773
درس اول (question 4) 53 کیلو بایت SWF 774
درس سوم (question 3) 55 کیلو بایت SWF 774

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد