انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (question 4) 33 کیلو بایت SWF 716
درس ششم (lesson 6) 2,014 کیلو بایت SWF 716
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 716
پرچمداران 3,959 کیلو بایت SWF 716
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 716
درس اول، جلسه اول (3) 194 کیلو بایت SWF 716
درس چهارم (question 2) 459 کیلو بایت SWF 717
سؤالات درس راز نشانه‌ها (3) 77 کیلو بایت SWF 718
درس ششم (lesson 6) 2,171 کیلو بایت SWF 718
درس دوم (question 1) 48 کیلو بایت SWF 719
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 38 کیلو بایت SWF 719
درس اول (question 3) 63 کیلو بایت SWF 720
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 721
سؤالات درس شیر حق (1) 82 کیلو بایت SWF 721
درس اول، جلسه اول (5) 94 کیلو بایت SWF 722
درس پنجم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 2-1 329 کیلو بایت SWF 722
درس دوم (question 4) 45 کیلو بایت SWF 723
درس هفتم (question 2) 64 کیلو بایت SWF 723
درس چهارم (question 2) 70 کیلو بایت SWF 723
درس چهارم (question 7) 2,262 کیلو بایت SWF 724

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد