انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (8) 261 کیلو بایت SWF 2,112
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (9) 209 کیلو بایت SWF 1,026
آشنایی با عدد 4 124 کیلو بایت SWF 1,552
آشنایی با عدد 9 470 کیلو بایت SWF 1,496
آشنایی با علامت مساوی (1) 347 کیلو بایت SWF 2,301
آشنایی با علامت مساوی (2) 822 کیلو بایت SWF 2,537
آشنایی با علامت کوچک‌تر 1,155 کیلو بایت SWF 2,420
آشنایی با علامت کوچک‌تر و بزرگ‌تر 430 کیلو بایت SWF 1,855
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,807
آشنایی با محل زندگی حیوانات 369 کیلو بایت SWF 2,299
آشنایی با مفهوم ضرب 530 کیلو بایت SWF 1,438
آشنایی با مواد ساختمان‌سازی 249 کیلو بایت SWF 2,431
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,610
آشنایی با نمادهای آموزشی 370 کیلو بایت SWF 4,725
آشنایی با چرخه غذایی 294 کیلو بایت SWF 1,939
آشنایی با کدهای مورس 514 کیلو بایت SWF 2,117
آشنایی با کسر به کمک شکل 96 کیلو بایت SWF 3,503
آشنایی با کلروپلاست 140 کیلو بایت SWF 1,434
آشیانه ویران 438 کیلو بایت SWF 1,286
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 1,047

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد