انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع و تفریق اعشار 1,584 کیلو بایت SWF 1,462
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 988
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 992
شیر و موش 1,567 کیلو بایت SWF 1,838
نشانه واو استثناء 1,557 کیلو بایت SWF 2,477
محلول فراسیر شده 1,548 کیلو بایت SWF 1,824
پول 1,545 کیلو بایت SWF 1,303
باران 1,529 کیلو بایت SWF 1,132
تقارن 1,528 کیلو بایت SWF 1,320
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,622
شمارش اعداد یک رقمی (1) 1,509 کیلو بایت SWF 1,966
درس چهارم، حرف‌های آسمانی 1,500 کیلو بایت SWF 956
امید 1,491 کیلو بایت SWF 1,140
ضرب اعشاری 1,482 کیلو بایت SWF 1,589
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,640
بافت ماهیچه‌ای 1,466 کیلو بایت SWF 1,954
لطف حق 1,461 کیلو بایت SWF 1,177
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 780
درس نهم (سؤال 1) 1,412 کیلو بایت SWF 814
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 835

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد