انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع و تفریق اعشار 1,584 کیلو بایت SWF 1,071
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 627
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 639
شیر و موش 1,567 کیلو بایت SWF 1,049
نشانه واو استثناء 1,557 کیلو بایت SWF 2,058
محلول فراسیر شده 1,548 کیلو بایت SWF 1,320
پول 1,545 کیلو بایت SWF 826
باران 1,529 کیلو بایت SWF 820
تقارن 1,528 کیلو بایت SWF 921
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,131
شمارش اعداد یک رقمی (1) 1,509 کیلو بایت SWF 1,477
درس چهارم، حرف‌های آسمانی 1,500 کیلو بایت SWF 569
امید 1,491 کیلو بایت SWF 725
ضرب اعشاری 1,482 کیلو بایت SWF 1,117
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,064
بافت ماهیچه‌ای 1,466 کیلو بایت SWF 1,396
لطف حق 1,461 کیلو بایت SWF 816
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 461
درس نهم (سؤال 1) 1,412 کیلو بایت SWF 505
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 505

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد