انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم، قطره اما دریا 44 کیلو بایت SWF 514
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 514
درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261 38 کیلو بایت SWF 514
درس سوم (question 6) 2,151 کیلو بایت SWF 515
سؤالات درس قلم سحرآمیز (2) 61 کیلو بایت SWF 515
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 515
درس سوم (question 2) 42 کیلو بایت SWF 516
درس اول (question 7) 32 کیلو بایت SWF 516
درس دوم (question 4) 33 کیلو بایت SWF 517
درس دوم (سؤال 9) 186 کیلو بایت SWF 517
راه نیک‌بختی 2,399 کیلو بایت SWF 517
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 517
نام خوش‌بو 1,208 کیلو بایت SWF 517
درس اول (question 6) 2,651 کیلو بایت SWF 518
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 518
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 518
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 519
درس دوم (question 3) 80 کیلو بایت SWF 519
سؤالات درس راه نیک‌بختی (4) 85 کیلو بایت SWF 519
سؤالات درس قلم سحرآمیز (4) 84 کیلو بایت SWF 519

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد