انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 729
درس اول (question 9) 456 کیلو بایت SWF 730
درس ششم (سؤال 8) 164 کیلو بایت SWF 730
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 730
سؤالات درس راز نشانه‌ها (4) 40 کیلو بایت SWF 731
سؤالات درس ارزش علم (1) 39 کیلو بایت SWF 731
درس پنجم (question 6) 39 کیلو بایت SWF 731
درس پنجم (question 9) 10,169 کیلو بایت SWF 731
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 38 کیلو بایت SWF 731
درس دهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 731
سؤالات درس راز نشانه‌ها (3) 77 کیلو بایت SWF 732
درس چهارم (question 2) 459 کیلو بایت SWF 732
درس دوم (question 4) 33 کیلو بایت SWF 732
درس دوم (question 7) 50 کیلو بایت SWF 732
درس پنجم (question 7) 67 کیلو بایت SWF 732
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 732
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 732
درس اول، جلسه اول (3) 194 کیلو بایت SWF 732
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 732
درس دوم (question 1) 48 کیلو بایت SWF 733

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد