انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,226
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 978
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,823
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,217
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,454
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,621
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,207
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 841
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,800
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,634
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 957
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 3,989
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,832
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 845
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 2,028
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,721
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 2,207
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 2,610
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,587
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 756

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد