انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (question 1) 69 کیلو بایت SWF 684
درس پنجم (سؤال 5) 182 کیلو بایت SWF 684
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 684
سؤالات درس یاد حسین(ع) (2) 82 کیلو بایت SWF 684
درس دوم (question 7) 895 کیلو بایت SWF 685
درس پنجم (question 7) 863 کیلو بایت SWF 685
درس هشتم (سؤال 6) 237 کیلو بایت SWF 685
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 685
درس دوم (سؤال 9) 186 کیلو بایت SWF 686
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 686
سؤالات درس قلم سحرآمیز (2) 61 کیلو بایت SWF 686
درس اول، جلسه سوم 89 کیلو بایت SWF 686
درس اول، جلسه سوم، سوره انعام، آیه 162 97 کیلو بایت SWF 686
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 686
درس دهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 686
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 686
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) 105 کیلو بایت SWF 687
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 687
درس دوم (question 1) 48 کیلو بایت SWF 688
درس چهارم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 688

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد