انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ادبیات انقلاب 4,885 کیلو بایت SWF 790
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 790
سؤالات درس پیش از این‌ها (3) 68 کیلو بایت SWF 791
درس اول (question 5) 33 کیلو بایت SWF 792
درس چهارم (question 2) 459 کیلو بایت SWF 792
درس پنجم (question 6) 39 کیلو بایت SWF 792
درس اول (question 2) 376 کیلو بایت SWF 792
درس دوم (سؤال 9) 186 کیلو بایت SWF 792
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 792
درس پنجم (سؤال 5) 182 کیلو بایت SWF 792
درس ششم (سؤال 8) 164 کیلو بایت SWF 792
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 792
درس نهم (سؤال 2) 229 کیلو بایت SWF 792
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 38 کیلو بایت SWF 792
درس ششم (سؤال 3) 231 کیلو بایت SWF 793
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 793
درس پنجم (question 7) 863 کیلو بایت SWF 794
درس ششم (question 1) 32 کیلو بایت SWF 794
درس دهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 794
درس دوم (question 4) 45 کیلو بایت SWF 795

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد