انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 458
درس اول، جلسه اول (4) 67 کیلو بایت SWF 458
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 458
درس دوم (question 7) 895 کیلو بایت SWF 459
درس اول (question 7) 32 کیلو بایت SWF 459
درس چهارم (سؤال 8) 196 کیلو بایت SWF 459
سؤالات درس راه نیک‌بختی (3) 74 کیلو بایت SWF 459
نام خوش‌بو 1,208 کیلو بایت SWF 459
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 459
درس هشتم (سؤال 1) 1,842 کیلو بایت SWF 460
درس هشتم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 460
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 460
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 460
درس اول، جلسه سوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 460
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 460
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 460
درس اول (سؤال 1) 305 کیلو بایت SWF 461
درس ششم (سؤال 4) 417 کیلو بایت SWF 461
سؤالات درس راه نیک‌بختی (2) 72 کیلو بایت SWF 461
شیر حق 1,410 کیلو بایت SWF 461

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد