انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 671
درس ششم (سؤال 6) 180 کیلو بایت SWF 671
سؤالات درس پرچمداران (4) 63 کیلو بایت SWF 671
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اعراف، آیه 204 42 کیلو بایت SWF 671
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 672
درس دوم (سؤال 2) 164 کیلو بایت SWF 673
درس دوم (سؤال 4) 192 کیلو بایت SWF 673
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 673
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 673
درس دوم (question 5) 41 کیلو بایت SWF 674
درس ششم (سؤال 3) 231 کیلو بایت SWF 674
درس سوم (question 9) 40 کیلو بایت SWF 675
درس چهارم (question 5) 610 کیلو بایت SWF 675
درس ششم (سؤال 2) 153 کیلو بایت SWF 675
به نام خدایی که جان آفرید 2,369 کیلو بایت SWF 675
سؤالات درس آزادگی (4) 83 کیلو بایت SWF 675
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 675
درس پنجم (question 5) 53 کیلو بایت SWF 677
ارمغان ایران 5,047 کیلو بایت SWF 678
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 678

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد