انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 778
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 778
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 779
درس پنجم (سؤال 4) 178 کیلو بایت SWF 779
سؤالات درس پیش از این‌ها (2) 64 کیلو بایت SWF 779
درس اول (سؤال 1) 305 کیلو بایت SWF 780
سؤالات درس قلم سحرآمیز (1) 279 کیلو بایت SWF 780
درس چهارم (lesson 4) 2,067 کیلو بایت SWF 781
درس دوم (question 5) 41 کیلو بایت SWF 781
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 781
درس اول (question 9) 456 کیلو بایت SWF 782
درس هفتم (سؤال 6) 191 کیلو بایت SWF 782
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 783
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 783
درس دوم (question 3) 80 کیلو بایت SWF 784
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 785
سؤالات درس راه نیک‌بختی (2) 72 کیلو بایت SWF 785
درس اول، جلسه سوم 89 کیلو بایت SWF 785
درس اول، جلسه سوم، سوره انعام، آیه 162 97 کیلو بایت SWF 785
درس دوم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 27 51 کیلو بایت SWF 785

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد