انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 771
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 772
درس سوم (question 2) 42 کیلو بایت SWF 773
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 773
درس دوم (سؤال 8) 191 کیلو بایت SWF 773
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 773
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 773
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اعراف، آیه 204 42 کیلو بایت SWF 773
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 773
درس پنجم (سؤال 6) 206 کیلو بایت SWF 774
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 774
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 774
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 775
درس اول (سؤال 12) 214 کیلو بایت SWF 775
درس اول (سؤال 16) 261 کیلو بایت SWF 775
درس هشتم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 775
درس سوم (question 4) 185 کیلو بایت SWF 776
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 777
درس ششم (سؤال 7) 208 کیلو بایت SWF 777
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 777

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد