انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,635
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 977
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,360
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,668
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,584
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,790
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 765
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 2,868
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,644
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 667
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 910
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 846
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 973
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 760
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 754
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 697
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,621
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 776
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 791
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 739

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد