انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,233
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 651
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,084
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,370
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,175
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,377
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 584
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 2,361
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,131
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 481
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 640
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 608
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 688
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 526
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 545
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 500
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,224
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 526
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 568
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 503

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد