انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,872
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,163
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,535
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,846
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,808
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 3,082
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 892
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 3,137
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,891
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 859
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 1,076
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 962
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,198
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 879
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 925
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 811
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,828
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 959
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 908
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 881

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد