انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس ششم (سؤال 6) 180 کیلو بایت SWF 487
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 487
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 487
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 487
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 487
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 488
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 488
درس پنجم (سؤال 4) 178 کیلو بایت SWF 488
سفر شکفتن 4,115 کیلو بایت SWF 489
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 489
سؤالات درس پیش از این‌ها (2) 64 کیلو بایت SWF 490
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 490
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 490
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 491
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 491
درس پنجم (سؤال 1) 1,236 کیلو بایت SWF 491
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 491
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 491
درس ششم (سؤال 3) 231 کیلو بایت SWF 492
سؤالات درس ارمغان ایران (3) 83 کیلو بایت SWF 492

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد