انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 697
درس ششم (سؤال 4) 417 کیلو بایت SWF 697
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 697
درس سوم (question 4) 66 کیلو بایت SWF 698
درس چهارم (سؤال 9) 198 کیلو بایت SWF 698
سؤالات درس سفر شکفتن (5) 190 کیلو بایت SWF 698
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 42 کیلو بایت SWF 698
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 699
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 699
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 700
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 700
درس اول، جلسه اول، یادآوری 231 کیلو بایت SWF 700
درس پنجم (question 3) 66 کیلو بایت SWF 701
درس دوم (سؤال 8) 191 کیلو بایت SWF 701
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 702
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 702
درس چهارم، جلسه دوم، سوره حشر، آیه 22 107 کیلو بایت SWF 702
درس پنجم (سؤال 3) 253 کیلو بایت SWF 703
سؤالات درس پرنده آزادی (2) 63 کیلو بایت SWF 703
درس سوم (question 5) 77 کیلو بایت SWF 704

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد