انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ادبیات انقلاب 4,885 کیلو بایت SWF 437
درس چهارم (سؤال 4) 229 کیلو بایت SWF 438
سؤالات درس آزادگی (1) 163 کیلو بایت SWF 438
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 438
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 439
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 440
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 440
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 440
درس پنجم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 2-1 329 کیلو بایت SWF 440
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 440
سؤالات درس سفر شکفتن (5) 190 کیلو بایت SWF 441
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 441
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 441
درس دوم (question 5) 41 کیلو بایت SWF 442
سؤالات درس قلم سحرآمیز (1) 279 کیلو بایت SWF 442
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 443
درس سوم (سؤال 5) 345 کیلو بایت SWF 443
درس ششم (سؤال 3) 231 کیلو بایت SWF 443
سؤالات درس پیش از این‌ها (2) 64 کیلو بایت SWF 443
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 443

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد