انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون اتصال ستاره 128 کیلو بایت SWF 2,100
آزمون اتصال مثلث 128 کیلو بایت SWF 2,204
آزمون تشخیص اعداد طبیعی 103 کیلو بایت SWF 1,127
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان 164 کیلو بایت SWF 2,049
آزمون تعیین مقاومت تونن 145 کیلو بایت SWF 980
آزمون تعیین ولتاژ تونن 82 کیلو بایت SWF 1,995
آزمون سلف در مدار الکتریکی 120 کیلو بایت SWF 1,049
آزمون قانون اهم 74 کیلو بایت SWF 1,732
آزمون قانون اهم و توان 82 کیلو بایت SWF 1,447
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 955
آزمون مدار LC سری 197 کیلو بایت SWF 903
آزمون مدار LC سری (2) 198 کیلو بایت SWF 938
آزمون مدار LC موازی (1) 237 کیلو بایت SWF 849
آزمون مدار LC موازی (2) 202 کیلو بایت SWF 912
آزمون مدار RC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 900
آزمون مدار RC سری (2) 139 کیلو بایت SWF 936
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,289
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 918
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 883
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 918

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد