انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 905
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2) 2,369 کیلو بایت SWF 906
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 906
جمع اعداد (48) 368 کیلو بایت SWF 907
درس پنجم (question 6) 37 کیلو بایت SWF 907
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 907
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) 40 کیلو بایت SWF 908
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (3) 39 کیلو بایت SWF 908
سؤالات درس اتفاق ساده (3) 182 کیلو بایت SWF 909
جمع اعداد (13) 322 کیلو بایت SWF 910
جمع اعداد (43) 344 کیلو بایت SWF 910
جمع اعداد (7) 416 کیلو بایت SWF 911
جمع اعداد (51) 274 کیلو بایت SWF 911
درس هشتم (question 4) 4,720 کیلو بایت SWF 911
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 911
جمع اعداد (20) 395 کیلو بایت SWF 912
درس هشتم (سؤال 2) 197 کیلو بایت SWF 912
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 58 کیلو بایت SWF 912
جمع اعداد (62) 274 کیلو بایت SWF 913
درس پنجم، جلسه سوم، سوره نمل، آیه 1 276 کیلو بایت SWF 913

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد