انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,067
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,328
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,336
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,820
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,260
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,048
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,030
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,288
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,928
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,249
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,758
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,321
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,994
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,878
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,386
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,348

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد