انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,998
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,269
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,276
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,770
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,194
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,992
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,989
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,244
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,880
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,192
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,705
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,272
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,941
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,796
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,325
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,993

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد