انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,168
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,431
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,436
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,904
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,351
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,169
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,125
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,389
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,022
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,398
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,858
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,420
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,094
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,128
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,556
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,550

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد