انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,882
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,125
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,137
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,645
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,063
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,854
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,886
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,114
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,714
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,957
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,614
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,175
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,856
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,654
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,138
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,395

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد