انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,332
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,389
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 890
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,404
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,572
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,897
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,262
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,417
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,322
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,576
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,612
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,608
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,682
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,491
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,531
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,517

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد