انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 996
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,033
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 569
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 1,738
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,143
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,446
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 943
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,062
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 905
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,224
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,298
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,178
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,280
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 1,992
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 892
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,018

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد