انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,272
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,316
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 841
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,297
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,483
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,799
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,178
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,348
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,209
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,519
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,554
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,530
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,605
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,417
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,458
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,418

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد