انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,225
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,265
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 809
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,228
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,446
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,757
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,133
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,307
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,171
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,483
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,527
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,482
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,557
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,367
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,410
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,341

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد