انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 972
درس هفتم (question 9) 5,147 کیلو بایت SWF 2,143
نسبت و تناسب (2) 5,148 کیلو بایت SWF 4,028
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,079
درس چهارم (question 9) 5,265 کیلو بایت SWF 841
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 786
سوره حمد 5,584 کیلو بایت SWF 1,554
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 701
قدم یازدهم 5,746 کیلو بایت SWF 854
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 704
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 819
باغچه اطفال 5,862 کیلو بایت SWF 1,048
تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker 6,015 کیلو بایت SWF 1,259
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 806
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 711
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,071
در جست‌و‌جو 6,591 کیلو بایت SWF 928
تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker 6,596 کیلو بایت SWF 1,248
انتظار 6,669 کیلو بایت SWF 776
حلقه رشد در گیاهان 6,685 کیلو بایت SWF 2,359

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد