انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 1,132
درس هفتم (question 9) 5,147 کیلو بایت SWF 2,306
نسبت و تناسب (2) 5,148 کیلو بایت SWF 4,256
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,280
درس چهارم (question 9) 5,265 کیلو بایت SWF 961
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 1,112
سوره حمد 5,584 کیلو بایت SWF 1,713
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 841
قدم یازدهم 5,746 کیلو بایت SWF 1,056
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 810
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 997
باغچه اطفال 5,862 کیلو بایت SWF 1,231
تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker 6,015 کیلو بایت SWF 1,407
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 988
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 860
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,379
در جست‌و‌جو 6,591 کیلو بایت SWF 1,109
تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker 6,596 کیلو بایت SWF 1,429
انتظار 6,669 کیلو بایت SWF 974
حلقه رشد در گیاهان 6,685 کیلو بایت SWF 2,630

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد