انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 1,030
درس هفتم (question 9) 5,147 کیلو بایت SWF 2,183
نسبت و تناسب (2) 5,148 کیلو بایت SWF 4,102
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,120
درس چهارم (question 9) 5,265 کیلو بایت SWF 878
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 978
سوره حمد 5,584 کیلو بایت SWF 1,606
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 745
قدم یازدهم 5,746 کیلو بایت SWF 926
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 734
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 876
باغچه اطفال 5,862 کیلو بایت SWF 1,102
تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker 6,015 کیلو بایت SWF 1,307
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 890
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 755
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,239
در جست‌و‌جو 6,591 کیلو بایت SWF 990
تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker 6,596 کیلو بایت SWF 1,313
انتظار 6,669 کیلو بایت SWF 847
حلقه رشد در گیاهان 6,685 کیلو بایت SWF 2,462

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد