انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,355
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,365
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,379
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,389
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,424
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,479
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,594
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,630
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,691
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,691
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,903
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,947
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,988
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,031
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,084
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,104
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,153
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,309
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,351
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,492

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد