انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,424
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,460
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,484
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,493
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,511
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,611
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,655
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,682
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,815
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,872
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,987
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,012
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,123
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,179
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,181
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,224
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,292
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,384
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,438
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,608

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد