انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 1,257
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,458
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,820
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,344
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 1,216
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 1,251
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 1,287
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,674
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,632
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 1,297
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 1,279
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,501
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,392
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 1,280
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,323
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,308
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 1,379
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,425
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,532
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,696

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد