انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 927
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,050
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,350
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 980
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 919
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 925
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 921
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,172
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,238
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 871
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 904
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 968
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 970
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 883
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 977
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 969
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 988
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,045
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,074
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,192

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد