انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 1,214
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,423
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,767
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,307
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 1,179
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 1,216
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 1,252
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,645
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,584
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 1,258
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 1,241
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,465
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,353
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 1,240
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,277
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,269
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 1,337
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,381
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,485
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,657

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد