انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کرم ابریشم 553 کیلو بایت SWF 1,026
کره 77 کیلو بایت SWF 1,355
کسر (1) 118 کیلو بایت SWF 1,273
کسر (1) 369 کیلو بایت SWF 1,989
کسر (2) 220 کیلو بایت SWF 1,333
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,236
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,215
کسر 2 114 کیلو بایت SWF 1,161
کسر برابر واحد و کسر برابر صفر 890 کیلو بایت SWF 2,683
کسر بزرگتر از واحد 638 کیلو بایت SWF 1,495
کسر متعارفی 1 682 کیلو بایت SWF 1,154
کسر متعارفی 2 462 کیلو بایت SWF 1,050
کسر متعارفی 3 458 کیلو بایت SWF 995
کسر های مساوی با صفر و یک 866 کیلو بایت SWF 1,327
کسر و درصد 105 کیلو بایت SWF 1,983
کسرهای مساوی 909 کیلو بایت SWF 1,702
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,255
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 985
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,782
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,614

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد