انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 6,415
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,416
قضیه جمع آثار 68 کیلو بایت SWF 6,481
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,494
نسبت و تناسب (3) 848 کیلو بایت SWF 6,527
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,536
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,678
درس اول: تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان 1,945 کیلو بایت SWF 6,733
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,767
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,780
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,791
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,795
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,839
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,887
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 6,901
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 6,977
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,013
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,021
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,030
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,037

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد