انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
قضیه جمع آثار 68 کیلو بایت SWF 6,704
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,724
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,735
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,746
نسبت و تناسب (3) 848 کیلو بایت SWF 6,895
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,918
درس اول: تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان 1,945 کیلو بایت SWF 6,972
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,991
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 7,050
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 7,055
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 7,093
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 7,103
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,108
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 7,171
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 7,203
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,243
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,308
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,325
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,347
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,363

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد