انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت ماهیچه‌ای 1,466 کیلو بایت SWF 1,798
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,509
ضرب اعشاری 1,482 کیلو بایت SWF 1,476
امید 1,491 کیلو بایت SWF 991
درس چهارم، حرف‌های آسمانی 1,500 کیلو بایت SWF 860
شمارش اعداد یک رقمی (1) 1,509 کیلو بایت SWF 1,812
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,411
تقارن 1,528 کیلو بایت SWF 1,178
باران 1,529 کیلو بایت SWF 1,024
پول 1,545 کیلو بایت SWF 1,124
محلول فراسیر شده 1,548 کیلو بایت SWF 1,702
نشانه واو استثناء 1,557 کیلو بایت SWF 2,334
شیر و موش 1,567 کیلو بایت SWF 1,383
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 899
جمع و تفریق اعشار 1,584 کیلو بایت SWF 1,340
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 890
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 700
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 2,459
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,485
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 2,086

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد