انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت ماهیچه‌ای 1,466 کیلو بایت SWF 1,866
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,575
ضرب اعشاری 1,482 کیلو بایت SWF 1,521
امید 1,491 کیلو بایت SWF 1,059
درس چهارم، حرف‌های آسمانی 1,500 کیلو بایت SWF 896
شمارش اعداد یک رقمی (1) 1,509 کیلو بایت SWF 1,878
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,501
تقارن 1,528 کیلو بایت SWF 1,220
باران 1,529 کیلو بایت SWF 1,059
پول 1,545 کیلو بایت SWF 1,213
محلول فراسیر شده 1,548 کیلو بایت SWF 1,757
نشانه واو استثناء 1,557 کیلو بایت SWF 2,401
شیر و موش 1,567 کیلو بایت SWF 1,734
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 941
جمع و تفریق اعشار 1,584 کیلو بایت SWF 1,392
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 934
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 723
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 2,525
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,530
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 2,152

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد