انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت ماهیچه‌ای 1,466 کیلو بایت SWF 1,954
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,641
ضرب اعشاری 1,482 کیلو بایت SWF 1,590
امید 1,491 کیلو بایت SWF 1,140
درس چهارم، حرف‌های آسمانی 1,500 کیلو بایت SWF 956
شمارش اعداد یک رقمی (1) 1,509 کیلو بایت SWF 1,966
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,623
تقارن 1,528 کیلو بایت SWF 1,323
باران 1,529 کیلو بایت SWF 1,132
پول 1,545 کیلو بایت SWF 1,304
محلول فراسیر شده 1,548 کیلو بایت SWF 1,824
نشانه واو استثناء 1,557 کیلو بایت SWF 2,478
شیر و موش 1,567 کیلو بایت SWF 1,838
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 992
جمع و تفریق اعشار 1,584 کیلو بایت SWF 1,463
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 988
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 780
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 2,645
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,634
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 2,252

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد