انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 906
درس ششم (سؤال 1) 1,275 کیلو بایت SWF 906
درس دوم (lesson 2) 1,250 کیلو بایت SWF 907
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 908
درس سوم (سؤال 4) 150 کیلو بایت SWF 908
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 908
ارمغان ایران 5,047 کیلو بایت SWF 909
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 909
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 910
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 910
قلم سحرآمیز 4,126 کیلو بایت SWF 911
درس اول، جلسه اول (6) 134 کیلو بایت SWF 911
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 911
درس دوم (question 9) 1,769 کیلو بایت SWF 912
درس نهم (سؤال 4) 168 کیلو بایت SWF 912
پرنده آزادی 3,740 کیلو بایت SWF 912
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 912
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 914
درس هشتم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 914
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 59 کیلو بایت SWF 914

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد