انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هشتم (question 1) 102 کیلو بایت SWF 781
درس چهارم (my health) 2,263 کیلو بایت SWF 781
پرنده آزادی 3,740 کیلو بایت SWF 782
درس چهارم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 249 172 کیلو بایت SWF 782
درس هشتم (سؤال 5) 173 کیلو بایت SWF 783
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 783
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 783
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 783
درس پنجم (lesson 5) 1,868 کیلو بایت SWF 784
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 784
جمع اعداد (46) 367 کیلو بایت SWF 786
درس ششم (question 6) 107 کیلو بایت SWF 786
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 786
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (2) 41 کیلو بایت SWF 787
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 787
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 787
سؤالات درس ارزش علم (2) 109 کیلو بایت SWF 788
درس هفتم (question 7) 40 کیلو بایت SWF 788
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 788
درس ششم (question 4) 420 کیلو بایت SWF 789

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد