انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 809
درس چهارم (question 1) 87 کیلو بایت SWF 809
درس هفتم (question 3) 99 کیلو بایت SWF 810
درس دوم (question 9) 1,769 کیلو بایت SWF 810
سؤالات درس قلم سحرآمیز (4) 84 کیلو بایت SWF 810
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 810
درس ششم (question 6) 107 کیلو بایت SWF 811
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 811
درس هشتم (سؤال 5) 173 کیلو بایت SWF 812
درس هشتم (question 1) 102 کیلو بایت SWF 813
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 814
درس چهارم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 249 172 کیلو بایت SWF 815
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 815
درس پنجم (lesson 5) 1,868 کیلو بایت SWF 816
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 816
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 816
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 816
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 817
درس سوم (question 2) 33 کیلو بایت SWF 817
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 817

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد