انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
4- معنی کلمات 1,001 کیلو بایت SWF 777
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,239
درس چهاردهم: تلاوت آیات 1 تا 30 سوره نباء 1,000 کیلو بایت SWF 886
رسم دایره 999 کیلو بایت SWF 1,103
انواع میکروسکوپ الکترونی 996 کیلو بایت SWF 1,322
موارد استفاده از هوا 991 کیلو بایت SWF 2,894
انواع زاویه 988 کیلو بایت SWF 1,091
نشانه ن 985 کیلو بایت SWF 1,931
نمایش کسری با استفاده از نمودار 982 کیلو بایت SWF 1,940
مفهوم ضرب (2) 980 کیلو بایت SWF 1,101
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 29 سوره تکویر 980 کیلو بایت SWF 1,575
معرفی مفهوم هکتار 979 کیلو بایت SWF 1,136
خبر داغ 971 کیلو بایت SWF 562
آشنایی با اعداد (11) 970 کیلو بایت SWF 1,049
شمارش و آشنایی با اعداد با استفاده از محور 970 کیلو بایت SWF 1,239
مونتاژ سلاح کلت 969 کیلو بایت SWF 3,087
سوره طه 967 کیلو بایت SWF 1,024
مساحت اشکال هندسی 962 کیلو بایت SWF 1,100
قوی‌ترین حیوان جنگل 961 کیلو بایت SWF 626
ساختار قلب (لایه‌های قلب) 959 کیلو بایت SWF 2,148

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد