انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها 63 کیلو بایت SWF 1,428
اثبات قانون در مثلث 69 کیلو بایت SWF 2,211
اثبات مساحت دایره از روی مساحت مثلث 67 کیلو بایت SWF 1,410
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ 96 کیلو بایت SWF 1,621
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 7,042
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,536
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 5,155
اثر داپلر 87 کیلو بایت SWF 1,233
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها 175 کیلو بایت SWF 1,670
اثر دما بر حل شدن مواد 131 کیلو بایت SWF 1,720
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,875
اثر فوتوالکتریک 101 کیلو بایت SWF 1,354
اثر متقابل اجسام باردار 76 کیلو بایت SWF 1,163
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن میدان 80 کیلو بایت SWF 1,104
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن پتانسیل 80 کیلو بایت SWF 1,053
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,998
اثر هال 63 کیلو بایت SWF 1,276
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده 97 کیلو بایت SWF 1,462
اثرات آلودگی هوا 230 کیلو بایت SWF 1,553
اجزای اندام‌های حسی 430 کیلو بایت SWF 3,849

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد