انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (lesson 1) 1,078 کیلو بایت SWF 573
درس دهم (سؤال 1) 1,075 کیلو بایت SWF 638
داستان پدربزرگ 1,065 کیلو بایت SWF 1,100
نگاره شماره سه 1,059 کیلو بایت SWF 1,742
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد 1,059 کیلو بایت SWF 783
نیایش 1,055 کیلو بایت SWF 2,031
شرح انتظار 1,054 کیلو بایت SWF 735
تشخیص مزه 1,053 کیلو بایت SWF 1,327
نشانه ش 1,051 کیلو بایت SWF 1,701
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (8) 1,039 کیلو بایت SWF 2,240
سوره لقمان 1,037 کیلو بایت SWF 910
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (7) 1,037 کیلو بایت SWF 1,928
نگاره شماره نه 1,032 کیلو بایت SWF 1,866
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,268
خالص کردن مخلوط‌ها 1,027 کیلو بایت SWF 1,507
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,232
تولید کاغذ به روش دستی (سنتی) 1,016 کیلو بایت SWF 3,831
درس هفتم (lesson 7) 1,004 کیلو بایت SWF 616
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,204
نشانه آ 1,001 کیلو بایت SWF 2,056

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد