انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع و تفریق عددهای مرکب 1,134 کیلو بایت SWF 1,796
آوند آبکش 1,134 کیلو بایت SWF 1,175
جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب 1,130 کیلو بایت SWF 2,405
درس هشتم، حضرت زکریا و مریم (ع) 1,127 کیلو بایت SWF 937
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 1,609
ادب از که آموختی 1,118 کیلو بایت SWF 964
نشانه و 1,116 کیلو بایت SWF 1,537
ترشح مواد مختلف در معده 1,112 کیلو بایت SWF 1,481
آموزش اعداد به کمک تصویر (2) 1,111 کیلو بایت SWF 1,271
مقایسه اعداد بزرگتر و کوچکتر (2) 1,107 کیلو بایت SWF 811
آموزش ساعت 1,107 کیلو بایت SWF 1,272
نگاره شماره یک 1,102 کیلو بایت SWF 2,000
اعمال جبری در اعداد اعشاری (2) 1,100 کیلو بایت SWF 959
صورتگر ماهر 1,099 کیلو بایت SWF 503
جمع سه رقمی با سه رقمی 1,097 کیلو بایت SWF 820
پرسش و پاسخ جریان‌های سه فاز 1,096 کیلو بایت SWF 870
شعر 1,090 کیلو بایت SWF 1,174
درس اول (question 10) 1,085 کیلو بایت SWF 527
شعر 1,084 کیلو بایت SWF 1,060
الگویابی 1,083 کیلو بایت SWF 1,439

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد