انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس ششم (question 6) 33 کیلو بایت SWF 776
درس اول (question 10) 1,085 کیلو بایت SWF 776
درس اول (سؤال 14) 155 کیلو بایت SWF 776
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 28 کیلو بایت SWF 777
درس دوم (question 3) 786 کیلو بایت SWF 778
درس ششم (سؤال 1) 1,275 کیلو بایت SWF 778
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 778
درس پنجم، جلسه دوم، سوره یاسین، آیه 4-1 475 کیلو بایت SWF 778
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 778
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 778
درس اول (question 4) 454 کیلو بایت SWF 779
درس سوم (question 6) 2,151 کیلو بایت SWF 779
سؤالات درس یاد حسین(ع) (3) 61 کیلو بایت SWF 779
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 779
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 780
درس سوم (question 3) 33 کیلو بایت SWF 781
درس پنجم، جلسه سوم، سوره اعراف، آیه 2-1 422 کیلو بایت SWF 781
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (2) 63 کیلو بایت SWF 782
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 782
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 782

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد