انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,405
مساحت (1) 1,381 کیلو بایت SWF 1,726
داستان کلاس قرآن 1,378 کیلو بایت SWF 1,130
شعر 1,366 کیلو بایت SWF 1,065
هم‌معنی 2 1,365 کیلو بایت SWF 869
درس ششم (question 7) 1,360 کیلو بایت SWF 565
مساحت 1,350 کیلو بایت SWF 1,290
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 845
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 888
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 914
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 942
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) 1,346 کیلو بایت SWF 1,216
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 841
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 812
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 783
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 2,116
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 903
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 849
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 797
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 804

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد