انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 8,117
مساحت (1) 1,381 کیلو بایت SWF 2,457
داستان کلاس قرآن 1,378 کیلو بایت SWF 1,814
شعر 1,366 کیلو بایت SWF 1,613
هم‌معنی 2 1,365 کیلو بایت SWF 1,331
درس ششم (question 7) 1,360 کیلو بایت SWF 843
مساحت 1,350 کیلو بایت SWF 1,696
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,259
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,416
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,540
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,592
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) 1,346 کیلو بایت SWF 1,785
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,308
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,259
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,333
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 2,785
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,551
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 1,247
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 1,191
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,351

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد