انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 8,054
مساحت (1) 1,381 کیلو بایت SWF 2,430
داستان کلاس قرآن 1,378 کیلو بایت SWF 1,760
شعر 1,366 کیلو بایت SWF 1,577
هم‌معنی 2 1,365 کیلو بایت SWF 1,306
درس ششم (question 7) 1,360 کیلو بایت SWF 830
مساحت 1,350 کیلو بایت SWF 1,673
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,233
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,383
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,493
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,548
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) 1,346 کیلو بایت SWF 1,763
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,279
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,234
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,283
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 2,751
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,521
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 1,207
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 1,169
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,303

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد