انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,344
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,303
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,266
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 6,222
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,119
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,073
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,026
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 5,997
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 5,985
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,984
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 5,917
قضیه جمع آثار 68 کیلو بایت SWF 5,886
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,873
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,823
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 5,810
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 5,792
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 5,767
سرعت عمل 562 کیلو بایت SWF 5,702
شمارش شش‌تایی 160 کیلو بایت SWF 5,700
بردار 106 کیلو بایت SWF 5,689

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد