انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,105
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,084
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,033
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,989
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,948
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,903
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,697
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,695
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,632
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,595
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,485
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,426
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,393
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,379
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,369
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,355
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,260
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,154
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,152
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,130

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد