انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,221
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,180
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,178
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,120
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,010
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,984
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,872
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,811
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,682
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,654
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,611
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,510
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,492
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,480
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,459
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,422
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,371
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,253
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,216
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,192

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد