انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,390
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,342
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,311
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,256
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,100
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 11,081
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 11,004
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,924
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,778
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,751
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,694
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,608
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,593
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,574
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,570
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,523
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,458
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,392
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,314
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,301

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد