انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 712
درس اول، جلسه اول (4) 67 کیلو بایت SWF 712
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 712
درس هشتم (question 2) 52 کیلو بایت SWF 713
درس پنجم (question 7) 67 کیلو بایت SWF 713
خوب جهان را ببین 4,668 کیلو بایت SWF 713
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 713
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 713
درس دهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 713
سؤالات درس ارزش علم (1) 39 کیلو بایت SWF 714
درس پنجم (question 6) 39 کیلو بایت SWF 714
درس اول (question 9) 456 کیلو بایت SWF 714
درس دوم (question 7) 50 کیلو بایت SWF 714
درس پنجم (question 9) 10,169 کیلو بایت SWF 714
درس ششم (question 1) 32 کیلو بایت SWF 715
درس اول (question 2) 376 کیلو بایت SWF 715
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 715
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 715
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 38 کیلو بایت SWF 715
درس اول (question 6) 2,651 کیلو بایت SWF 716

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد