انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 506
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 506
نام خوش‌بو 1,208 کیلو بایت SWF 506
درس دوم، قطره اما دریا 44 کیلو بایت SWF 506
سؤالات درس ارزش علم (1) 39 کیلو بایت SWF 507
درس سوم (question 6) 2,151 کیلو بایت SWF 507
درس دوم (سؤال 2) 164 کیلو بایت SWF 507
درس چهارم (سؤال 1) 2,247 کیلو بایت SWF 507
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 507
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 507
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اعراف، آیه 204 42 کیلو بایت SWF 507
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 508
درس پنجم (question 3) 66 کیلو بایت SWF 508
سؤالات درس آزادگی (4) 83 کیلو بایت SWF 508
درس دوم (question 3) 80 کیلو بایت SWF 509
درس دوم (سؤال 9) 186 کیلو بایت SWF 509
راه نیک‌بختی 2,399 کیلو بایت SWF 509
سؤالات درس قلم سحرآمیز (2) 61 کیلو بایت SWF 509
درس سوم (question 3) 55 کیلو بایت SWF 510
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 510

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد