انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم (سؤال 3) 169 کیلو بایت SWF 819
سؤالات درس راه نیک‌بختی (3) 74 کیلو بایت SWF 819
سؤالات درس آزادگی (3) 82 کیلو بایت SWF 819
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 819
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 38 کیلو بایت SWF 819
راه نیک‌بختی 2,399 کیلو بایت SWF 820
درس دهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 820
درس سوم (question 3) 55 کیلو بایت SWF 821
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 821
درس چهارم (question 7) 2,262 کیلو بایت SWF 821
درس دوم (question 7) 50 کیلو بایت SWF 822
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 822
درس پنجم (question 7) 67 کیلو بایت SWF 822
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 822
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 822
درس پنجم (question 8) 36 کیلو بایت SWF 824
درس چهارم (سؤال 3) 189 کیلو بایت SWF 824
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 824
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 825
درس پنجم (question 7) 863 کیلو بایت SWF 826

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد