انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس پنجم (question 7) 67 کیلو بایت SWF 747
درس ششم (سؤال 8) 164 کیلو بایت SWF 747
درس اول، جلسه اول (3) 194 کیلو بایت SWF 747
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 38 کیلو بایت SWF 747
درس پنجم (question 6) 39 کیلو بایت SWF 748
درس دوم (question 7) 50 کیلو بایت SWF 748
درس پنجم (question 9) 10,169 کیلو بایت SWF 748
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 748
سؤالات درس راه نیک‌بختی (3) 74 کیلو بایت SWF 748
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 748
درس اول، جلسه اول (5) 94 کیلو بایت SWF 748
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 38 کیلو بایت SWF 748
درس ششم (lesson 6) 2,171 کیلو بایت SWF 749
درس اول (question 5) 33 کیلو بایت SWF 750
ارمغان ایران 5,047 کیلو بایت SWF 750
سؤالات درس شیر حق (1) 82 کیلو بایت SWF 750
درس اول (question 3) 63 کیلو بایت SWF 751
درس ششم (lesson 6) 2,014 کیلو بایت SWF 751
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 751
درس دوم (question 4) 45 کیلو بایت SWF 752

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد