انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 495
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 495
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 496
درس دوم (question 7) 50 کیلو بایت SWF 496
درس چهارم (سؤال 3) 189 کیلو بایت SWF 496
درس ششم (سؤال 5) 195 کیلو بایت SWF 496
درس ششم (سؤال 7) 208 کیلو بایت SWF 496
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 496
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 496
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 496
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 496
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 497
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 38 کیلو بایت SWF 497
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 497
درس هشتم (سؤال 1) 1,842 کیلو بایت SWF 498
درس هشتم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 498
سؤالات درس پرچمداران (1) 73 کیلو بایت SWF 498
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 498
درس چهارم، جلسه دوم، سوره حشر، آیه 22 107 کیلو بایت SWF 499
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) 105 کیلو بایت SWF 500

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد