انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 736
درس سوم (question 9) 40 کیلو بایت SWF 737
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 737
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 738
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 738
ادبیات انقلاب 4,885 کیلو بایت SWF 738
درس دوم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 27 51 کیلو بایت SWF 738
درس دوم (question 7) 895 کیلو بایت SWF 739
درس دوم (question 1) 69 کیلو بایت SWF 739
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 739
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 739
درس دوم (سؤال 9) 186 کیلو بایت SWF 739
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 739
سؤالات درس نوجوان باهوش (4) 83 کیلو بایت SWF 739
درس اول، جلسه سوم 89 کیلو بایت SWF 739
درس چهارم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 740
درس هشتم (سؤال 6) 237 کیلو بایت SWF 740
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 740
درس اول، جلسه سوم، سوره انعام، آیه 162 97 کیلو بایت SWF 740
درس پنجم (question 7) 863 کیلو بایت SWF 741

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد