انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 6,596
قضیه جمع آثار 68 کیلو بایت SWF 6,629
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,638
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,672
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,681
نسبت و تناسب (3) 848 کیلو بایت SWF 6,795
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,853
درس اول: تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان 1,945 کیلو بایت SWF 6,869
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,911
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,968
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,992
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 7,001
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 7,033
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,041
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 7,098
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 7,133
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,177
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,229
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,234
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,263

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد