انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (question 5) 116 کیلو بایت SWF 826
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 827
درس اول (question 4) 454 کیلو بایت SWF 827
درس سوم (lesson 3) 2,307 کیلو بایت SWF 828
درس ششم (سؤال 1) 1,275 کیلو بایت SWF 829
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 829
درس دهم، جلسه دوم، سوره ملک، آیه 29 36 کیلو بایت SWF 829
درس ششم (question 3) 80 کیلو بایت SWF 830
درس اول (question 10) 1,085 کیلو بایت SWF 830
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 830
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 830
درس ششم، قطره اما دریا 36 کیلو بایت SWF 830
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 830
درس اول (question 6) 229 کیلو بایت SWF 831
درس سوم (question 3) 33 کیلو بایت SWF 831
درس اول (سؤال 14) 155 کیلو بایت SWF 831
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) 105 کیلو بایت SWF 832
درس هشتم (سؤال 4) 240 کیلو بایت SWF 832
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 832
سؤالات درس نوجوان باهوش (1) 62 کیلو بایت SWF 832

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد