انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 520
سؤالات درس آداب نیکان (2) 84 کیلو بایت SWF 520
سؤالات درس قلم سحرآمیز (3) 64 کیلو بایت SWF 520
سؤالات درس شیر حق (2) 61 کیلو بایت SWF 520
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 30 44 کیلو بایت SWF 520
درس دهم، جلسه دوم، سوره فاطر، آیه 3 39 کیلو بایت SWF 520
درس چهارم (question 2) 70 کیلو بایت SWF 521
درس پنجم (question 9) 10,169 کیلو بایت SWF 521
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 521
درس پنجم، جلسه سوم، تمرین سوم 62 کیلو بایت SWF 521
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 38 کیلو بایت SWF 521
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 521
درس اول (question 5) 33 کیلو بایت SWF 522
درس چهارم (question 3) 70 کیلو بایت SWF 522
درس پنجم، جلسه دوم، سوره یاسین، آیه 4-1 475 کیلو بایت SWF 522
درس اول (question 9) 456 کیلو بایت SWF 523
درس پنجم (question 6) 37 کیلو بایت SWF 523
درس نهم (سؤال 2) 229 کیلو بایت SWF 523
درس چهارم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 525
درس اول (question 3) 63 کیلو بایت SWF 525

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد