انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 14) 155 کیلو بایت SWF 513
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 513
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 513
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 514
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 514
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 514
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 514
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 515
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 515
درس پنجم (سؤال 3) 253 کیلو بایت SWF 515
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 516
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 516
سؤالات درس آزادگی (1) 163 کیلو بایت SWF 516
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 516
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 516
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 516
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 516
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 516
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 516
درس اول (سؤال 2) 163 کیلو بایت SWF 517

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد