انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس یاد حسین(ع) (2) 82 کیلو بایت SWF 414
درس دوم (سؤال 4) 192 کیلو بایت SWF 415
درس سوم (سؤال 4) 150 کیلو بایت SWF 415
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 416
درس اول (سؤال 14) 155 کیلو بایت SWF 416
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 416
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 417
درس اول (سؤال 15) 122 کیلو بایت SWF 417
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 417
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 417
سؤالات درس پرنده آزادی (2) 63 کیلو بایت SWF 418
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 418
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 419
درس پنجم (question 4) 67 کیلو بایت SWF 420
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 420
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 420
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 420
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 420
درس اول (سؤال 13) 173 کیلو بایت SWF 421
سؤالات درس شیر حق (3) 81 کیلو بایت SWF 421

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد