انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 358
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 358
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 358
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 359
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 359
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 359
سؤالات درس شیر حق (3) 81 کیلو بایت SWF 359
سؤالات درس پرنده آزادی (2) 63 کیلو بایت SWF 359
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 360
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 360
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 360
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 361
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 361
درس سوم (سؤال 4) 150 کیلو بایت SWF 362
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 362
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 362
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 363
درس دوم (سؤال 4) 192 کیلو بایت SWF 363
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 363
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 363

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد