انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 719
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 719
درس اول (سؤال 13) 173 کیلو بایت SWF 720
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 720
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 720
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 721
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 721
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 722
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 722
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 722
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 723
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 723
درس اول (سؤال 10) 255 کیلو بایت SWF 723
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 723
جوانه و سنگ (2) 4,619 کیلو بایت SWF 723
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 723
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 723
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 724
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 724
درس چهارم (سؤال 4) 229 کیلو بایت SWF 724

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد